I vedtektene står det at Frosta Historielag har til formål å vekke interessen for lokalhistorie og spre kunnskap om det vi vet om vår lokale forhistorie. Videre står det at Historielaget skal samle inn og ta vare på alt som kan kaste lys over fortida og ta vare på ting, bilder og skrifter m.v. som kan være av interesse for kommende slekter.


Som et ledd i det å spre kunnskap om vår lokale forhistorie har vi nå i flere år vært opptatt av å gi ut gårds- og slektshistoria vår på nytt. Det finnes nå 13 bind med detaljerte opplysninger om gårder og heimer.


Roar Lindgaard har lagt ned et stort arbeid for å samle inn opplysninger til de nye bøkene med gårds- og slektshistoria.


Frostabøkene selges på vårt kontor på Tun, på Coop Frosta og Gårdsbutikken på Tautra.


Kan også bestilles hos Frosta historielag og vi sender gjerne bøkene til deg i posten.

 Frosta i gammel og ny tid


Utgitt i 1918.


Boka er todelt og har 370 sider med bygdehistorie og 184 sider gårdshistorie.


Boknemda bestod av Hans Vold, Ola A. Hogstad, Aage Hagerup,


J. A. Hagerup og Kr. Hogstad, de skrev i 1918:


"Endelig er det vort haap, at vor bygdesaga maa bli mottat som en kjær gjest i de mange heimer. Den kommer som en hilsen fra de gamle med bøn om altid aa bevare kjærligheten til den heimlige jord."


Historielaget har dessverre ikke denne boka for salg lenger.

 

Frostaboka bind I


Utgitt i 1968.

Boka har 431 sider. Den omhandler gårds- og slektshistorie

fra gårdsnummer 1 til og med gårdsnummer 65.


Boknemda bestod av følgende personer:

Eiler Hagerup, Olav Risan og Sverre Moksnes.

Materialet til boka ble samla inn av Leif Moksnes.


Historielaget har dessverre ikke denne boka for salg lenger.


Frostaboka bind II


Utgitt i 1970.

Boka har 429 sider. Den omhandler gårds- og slektshistorie

fra gårdsnummer 66 til og med gårdsnummer 121.


Boknemda bestod av følgende personer:

Eiler Hagerup, Olav Risan og Sverre Moksnes.

Materialet til boka ble samla inn av Leif Moksnes.


Historielaget har dessverre ikke denne boka for salg lenger.


Frostaboka bind III


-"Fra tåkefylt oldtid til kommunalt sjølstyre"


Utgitt i 1989.

Boka har 338 sider. Den omhandler bygdehistoria fra forhistorisk tid og fram til 1837. Boka er skrevet av Per R. Christiansen.


Boknemda bestod av følgende personer:

Bjørn Olav Juberg, Laila Rokseth og Kåre Julian Ulvik.


"Vi vil i første omgang gå heilt tilbake til ei tid Tautra var en grunne, og halvøya Frosta ennå ikke hadde vokst seg stor, til ei tid sjøen vaska inn over land heilt oppe ved Kvamman. For vi skal tilbake til den første frostingen, og han/ hun kom hit ennå mens landskapet lå trykt ned i undergrunnen av fem- seks titusenår med istid."


Historielaget har denne boka for salg. Den koster kr. 250,-


Frostaboka bind IV


- "De nære hundreåra"


Utgitt i 1997.

Boka har 472 sider. Den omhandler bygdehistoria fra 1837 og fram til våre dager. Boka er skrevet av Per R. Christiansen.


Boknemda bestod av følgende personer: 

Bjørn Olav Juberg, Laila Rokseth og Torleif Arnes.


"Tida har ikke stått stille, men den har gått forsiktig fram. Og bygda har tært forsiktig på arven. Mens vårt hundreår renner ut, er minnene om det forrige klare og sterke, sporene på langt nær viska ut. Veien inn i de nære hundreåra er derfor ikke lang."


Historielaget har denne boka for salg. Boka koster kr. 430,-


Frostaboka bind V


Utgitt i 2001.

Boka er en revidert og sterkt utvidet utgave av Frostaboka bind I, og omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 1 til og med gårdsnummer 16.


Boka er på 528 sider og er trykt i et opplag på 1000 stk.


Roar Lindgaard har skrevet boka.


Historielaget har denne boka for salg. Boka koster kr. 450,-


Frostaboka bind VI


Utgitt i 2002.


Boka er en fortsettelse av bind 5, og omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 17 til og med gårdsnummer 31.


Boka har 544 sider og er trykt i et opplag på 1000 stk.


Roar Lindgaard har skrevet denne boka.


Historielaget har denne boka for salg. Boka koster kr. 450,-


Frostaboka bind VII


Utgitt i 2003.


Boka er en fortsettelse av bind 6, og omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 32 til og med gårdsnummer 48.


Boka har 735 sider og er trykt i et opplag på 1000 stk.


Roar Lindgaard har skrevet denne boka.


Historielaget har denne boka for salg. Boka koster kr. 490,-


Frostaboka bind VIII


Utgitt i 2004.


Boka er en fortsettelse av bind 7, og omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 49 til og med gårdsnummer 65.


Boka er på 624 sider og er trykt i et opplag på 1000 eksemplarer.


Roar Lindgaard har skrevet boka.


Historielaget har boka for salg. Boka koster kr 490,-

 

Frostaboka bind IX


Utgitt i 2005.


Boka omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 66 til og med gårdsnummer 77. Boka har 704 sider og er trykt i et opplag på 1000 stk.


Roar Lindgaard har skrevet boka.


Historielaget har boka for salg. Boka koster kr 520,-


Frostaboka bind X


Utgitt 2006.

Boka omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 78 til og med gårdsnummer 85.


Boka har 763 sider og er trykt i et opplag på 1000 stk.


Roar Lindgaard har skrevet boka.


Historielaget har boka for salg. Boka koster kr 550,-


Frostaboka bind XI


Utgitt 2007.


Boka omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 86 til og med gårdsnummer 95.


Boka har 784 sider og er trykt i et opplag på 1000 stk.


Roar Lindgaard har skrevet boka.


Historielaget har boka for salg. Boka koster kr 575,-


Frostaboka bind XII


Utgitt 2009.


Boka omhandler gårder og heimer fra gårdsnummer 96 til og med gårdsnummer 120.


Boka har 680 sider og er trykt i et opplag på 1000 stk.


Roar Lindgaard har skrevet boka.


Historielaget har boka for salg. Boka koster kr 595,-


Frostaboka bind XIII - Registerbindet


Utgitt 2009.


Register for bindene 5-12, og noen rettinger til bindene 5-11.


Historielaget har boka for salg. Boka koster kr 225,-