Ola Stavseth - Ord og uttrykk fra Frosta


Denne boka omhandler ca 11-12 000 ord og uttrykk fra Frosta med forklaring og med eksempler på bruk.


Denne samlingen er et bidrag til å bevare ord og uttrykk som er glemt eller på vei inn i glemmeboka.


Kr. 360,-

Sagn og halvglømte navn. Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet. Forfatteren Reidar Blokkeskar fra Meldal er vidkjent som forteller og lokalhistoriker.


Kr. 50,-

Kveldsvers fra Kleiva

Dikt av Hans Hyldbakk, heftet, 55 sider


Kr. 85,-

Frosta - før og no

Småskrifter om folk, fe og hendelser fra Frosta.

Kr. 360,-

FROSTATINGSLOVA,

heftet                                       

 kr: 450,-Frosta kirke - 150 år, 1866-2016

Frosta Historielag utga i 2016 på oppdrag av Frosta meninghetsråd dette  jubileums-skriftet.


Boka er på 176 sider.


Kr. 250,-

...det stod I avisa 1920-1940

innbundet, 127 sider


Kr. 150,-

FRAGMENT - i lys og skygge,

av Randi S. Nielsen              

kr: 238,-Nattugla


Ann-Carin Bøyesen


kr 350,-

Knikkerskrigen

Ola Hjulstad, illustert av Olav Myhr

innbundet, 176 sider.


En fortelling om guttelivets gleder I krigsårene 1940-45.


Kr. 100,-

...det sto I avisa 1900-1920

innbundet, 127 sider


Kr. 150,-

Lilje I blekkhus

Dikt av Hans Kristiansen, illustrert av Helge Ryvarden

heftet, 114 sider


Kr. 100,-