Historielaget har årlig fra 2012 utgitt årbok bortsett fra i 2016 da jubileumsbok for Frosta Kirke 150 år ble utgitt.


Årbøkene inneholder stoff av lokal karakter. Både korte og lengre artikler.


Hvis noen av leserne har aktuelt stoff, ta gjerne kontakt med historielaget.

Frosta - før og no 2020


Småskrifter nr.9


32 tekster fra Frosta om folk, fe og hendelser.


kr. 360,-

Frosta - før og no 2019


Småskrifter nr.8


32 tekster fra Frosta om folk, fe og hendelser.


kr. 360,-

Frosta - før og no 2018


Småskrifter nr.7


29 tekster fra Frosta om folk, fe og hendelser.


kr. 360,-

Frosta - før og no 2017


Småskrifter nr.6


Tekster fra Frosta om folk, fe og hendelser.


kr. 360,-

Frosta - før og no 2015


Småskrifter nr.5.


Tekster fra Frosta om folk, fe og hendleser.


Kr. 360,-

Frosta - før og no 2014


Småskrifter nr. 4


Tekster fra Frosta om folk, fe og hendelser


Kr. 360,-

Frosta - før og no 2013


Småskrifter nr. 4


Tekster fra Frosta om folk, fe og hendelser


Kr. 360,-

Frosta - før og no 2012


Småskrifter nr.3


Tekster fra Frosta om folk, fe og hendelser


Utsolgt