Logtun kirke


Kirka på Logtun forteller sjøl historie, men forvirrer oss med ulike stilarter; elementer og bruddstykker fra forskjellige tider. Kirka er blitt flikka på og ombygd til ulik tid, og gjør at datering er vanskelig å foreta. Deler av kirkebygger stammer heilt tilbake til tide ned mot 1100, andre bruddstykker er fra seinere i høgmiddelalderen. Dette er fragmenter fra andre bygninger, murt inn i kirka etter hver som den blei reist. Det har altså ved bygginga foreligget er forråd av deler av et eller flere andre kirkebygg.


Elementene er fra så forskjellig tid som ca. 11-1300, og det er ikke sannsynlig at denne kirka blei reist før mot slutten av middelalderen. Et spor gir den relikviekrukka som blei funnet i alteret etter at kirka tok til å bære preg av forfall sist på 1800-tallet. Krukka hadde erkebisp Gautes segl og er slik fra tida mellom 1475 og 1510. I dag pleier vi å si at kirka er fra ca. 1480. Du kan lese meir om kirka i Frostaboka bind III.


Altertavle og prekestol av høy treskjærerkunst. Altertavlen og prekestolen er utskåret i 1652 og malt i 1655, henholdsvis av Johan Bilthugger og Johan Hansen Kontrafeier. I Selbu kirke finner man også prekestol og altertalve laget av de samme to karene.


Restaurert i 1950, etter å ha ligget i ruiner i mange år. Sentralt i dette arbeidet stod "kvinnelaget for Logtun kirke". ”Kvinnelaget for Logtun kirke” ble stifta i 1927 med Borgny Flægstad som første formann, deretter kom Sigrun Galtvik. Foreningen arbeidet uoppslitelig gjennom gjenreisningsperioden til 1950 med basarer og aktiviteter som ga penger i kassa. I alt samla de inn totalt kr 12.000 som ble brukt til utstyr og direkte støtte til Atterreisingsnemda.


I kirken står kisten hvor Frostatingsloven og seglet etter sigende ble oppbevart.


Foto: O.Lindgaard

Foto:O.Lindgaard

Foto: Roy I. Hernes

Foto:RoyHernes

Kvinnelaget for Logtun kirke - 1. rekke fra venstre: Kjellaug Vinge, Mathilde Mostad, Borgny Flægstad, Sigrun Galtvik, Johanna Hernes. 2. rekke fra venstre: Helga Hagerup, Marit Hernes, Kristine Hernes, Mildrid Moe, Anna Tingstad, Karla Greguson. 3. rekke fra venstre: Aslaug Krog, Helga Åsholmen, Emma Svendsen, Tora Tronæs, Åsta Helland.Kvinnelaget for Logtun kirke - 1. rekke fra venstre: Kjellaug Vinge, Mathilde Mostad, Borgny Flægstad, Sigrun Galtvik, Johanna Hernes. 2. rekke fra venstre: Helga Hagerup, Marit Hernes, Kristine Hernes, Mildrid Moe, Anna Tingstad, Karla Greguson. 3. rekke fra venstre: Aslaug Krog, Helga Åsholmen, Emma Svendsen, Tora Tronæs, Åsta Helland.

Fra gudstjenesta da Logtun kirke ble innviet på nytt. På prekestolen biskop Arne Fjellbu.

Lagatun kirkeruiner tegnet av Alois Logisch (1890-1941) som bodde på og drev Nordli (gn. 42 bn. 3).  Publisert i  juleheftet Solvending utgitt av IOGT i 1916.

Bildet er tatt I 1973 og viser området rundt kirka og Tinghaugen.


Bak kornåkeren midt på bildet (kåinn på staur), ser vi de store trærne på den gamle kirkegården som tilhørte Logtun kirke.