Klosterruiner på Tautra


Ruiner etter et cistercienserkloster opprettet av munker fra Lyse kloster ved Bergen. Vigslet i 1207, sekularisert ved reformasjonen i 1537.


Kirkeruinene er 36,5 m lang og 13,5 m bred.

Klosteret eide på det meste 167 gårder i Trøndelag. Munkene har fått æren for å ha bragt med mange "fremmede" plantearter til Tautra og Frosta.Øya Tautra som ligger i Trondheimsfjorden, ble i 1979 forbundet med fastlandet via en 2600 m lang steinfylling.


I nærheten av klosterruinene, har sju cisterciensernonner etablert seg og bygget et nytt, permanent kloster. Det nye klosteret stod ferdig i 2006. Les mer om Tautra Mariakloster på deres hjemmesider.


Foto: O.Lindgaard