Bautasteiner.


Bautasteiner fra forhistorisk tid finner vi ved riksvegen like nord for det gamle samvirkelaget på Neset, ved Vigtil, på Værnes under Aatlo og på Fånes.


Bautastein ved Vangberg


Her stod det i sin tide ei trekirke, kanskje en stavkirke. En rekner med at kirken ble revet rundt 1550.